Fødevarer

Aktivt kulfilter
Anaerobiske kamre/handskebokse
Bioreaktorer/fermentorer
Centrifuger
Design/funktionalisering af partikler, pulver, granulater
Ejektorer
Højtrykshomogenisatorer
Homogenisatorer til fødevarer og farma
High shear homogenisatorer
Sulzer kolonnematerialer
VFF kolonnematerialer
Gasanalyse
Gasanalyse MS
On-line procesanalyse af væsker
Doseringsudstyr
Formalingsudstyr
Sigter
Statiske mixere
Tørrings-/peelingsudstyr
Vakuumtørrere
Filtrering
Hydrocykloner
Separatorer og filtre