Miljøpolitik

Aage Christensen A/S leverer rådgivning, salg, support og service af produkter og løsninger til kunder inden for biotek/farma, fødevareindustrien, kemisk og procesindustrien, bygge & anlæg, forsknings- og udviklingsindustrien samt til øvrige industrier.

Vores mål er løbende, aktivt og systematisk at arbejde på og medvirke til at reducere belastningen af det eksterne miljø.

Aage Christensens miljøpolitiske målsætning er at:

 • Reducere virksomhedens eget energiforbrug
 • Reducere virksomhedens affald
 • Reducere virksomhedens samlede miljøbelastning fra transport af varer og udstyr
 • Sikre god ressourceanvendelse gennem f.eks. optimal ruteplanlægning (færrest kørte kilometer)
 • Kommunikere åbent med medarbejdere og samarbejdspartnere om den miljømæssige påvirkning, der er knyttet til vores arbejde
 • Motivere medarbejderne til at efterleve såvel interne som eksterne retningslinjer og regler for beskyttelse af det omgivne miljø
 • Opmuntre virksomhedens leverandører til at sikre, at deres produkter og udstyr er miljømæssigt acceptable

Aage Christensen forpligter sig til at:

 • Alle medarbejdere kender og forstår virksomhedens miljøpolitik, og at de handler herefter
 • Kortlægge miljøforhold, årligt forny handleplaner og løbende følge op på disse
 • Medarbejdere kender virksomhedens handleplaner og deres individuelle påvirkning på miljøet
 • Virksomhedens energiforbrug løbende måles og registreres
 • Overholde gældende love og regler og være opmærksom på nye love og regler
 • Implementere løbende forbedringer af vores miljøpræstation og miljøledelsessystem