Miljøpolitik

Aage Christensen A/S leverer rådgivning, salg, support og service af produkter og løsninger til kunder inden for biotek/farma, fødevareindustrien, kemisk og procesindustrien, bygge & anlæg, forsknings- og udviklingsindustrien samt til øvrige industrier.

Vores mål er løbende, aktivt og systematisk at arbejde på og medvirke til at reducere belastningen af det eksterne miljø.

Aage Christensens miljøpolitiske målsætning er at:

 • Reducere virksomhedens samlede miljøbelastning fra transport af varer og udstyr
 • Øge graden af grøn transport for firmaets medarbejdere
 • Kommunikere med kunder, leverandører og medarbejdere om den miljømæssige påvirkning, der er knyttet til vores arbejde
 • Motivere medarbejderne til at efterleve såvel interne som eksterne retningslinjer og regler for beskyttelse af det omgivne miljø
 • Sikre at virksomhedens leverandører agerer forsvarligt i forhold til hensynet til miljøet og de krav, der stilles

Aage Christensen forpligter sig til at:

 • Alle medarbejdere kender og forstår virksomhedens miljøpolitik, og at de handler herefter
 • Kortlægge miljøforhold, årligt forny handleplaner og løbende følge op på disse
 • Medarbejdere kender virksomhedens handleplaner og deres individuelle påvirkning på miljøet
 • Virksomhedens energiforbrug løbende måles og registreres
 • Overholde gældende love og regler og være opmærksom på nye love og regler
 • Implementere løbende forbedringer af vores miljøpræstation og miljøledelsessystem