Centrifuger til partikel-væske-separation

R

Skræddersyede løsninger

Ferrum leverer skræddersyede løsninger, der sikrer et optimalt resultat for kunden.

R

100 års erfaring

Ferrum har udviklet og fremstillet maskiner til de mest udfordrende applikationer i mere end 100 år. Fra den første dåseforsegler i 1917, via apparater til fjernelse af sten samt vaskeanlæg og hele vejen til nutidens dåseforseglere og centrifuger.

Ferrum har siden 1935 været en af verdens førende producenter af industrielle centrifuger. Talrige kunder fra mange forskellige industrier kan bekræfte kvalitet og forskellighed af Ferrums centrifuger til dynamiske separationsprocesser. Virksomheden tilbyder en centrifugeteknologi, som overbeviser alle, og ønsker man at købe en centrifuge, kan man ikke komme uden om Ferrums brede vifte af produkter.​

Skubbecentrifuger til store kapaciteter

Skubbecentrifuger er kontinuerligt arbejdende filtercentrifuger til store kapaciteter og med mulighed for kagevask i modstrøm. For optimal udbytte af skubbecentrifugerne kræves middel partikelstørrelse på min. ca. 50 micron, som er mindste spaltebredde i sibelægningerne.

​Se udvalget af skubbecentrifuger her

Vertikale centrifuger

​Vertikale skrabecentrifuger opdeles i to hovedtyper alt efter måden, faststoffet udtages på:​

  • Bundudtømning
  • Udtagning i toppen af centrifugen​

Bundudtømning egner sig specielt til adskillelse af mellemprodukter, hvor driften foregår i et helt lukket system. Tømningen kan foregå ved automatisk udskrabning eller udtræk af filterdugen. Fordelen ved det pneumatiske system efter udskrabning af tørstoffet er, at restlaget kan fjernes helt, hvorved indvirkning på den efterfølgende charge undgås.​

Kan leveres med CIP- og SIP-systemer og kan leveres i henhold til seneste GMP-retningslinjer.​

Se udvalget af vertikale centrifuger her

Horisontale centrifuger

I horisontale centrifuger er procesrum og drev klart adskilt (til forskel fra vertikale maskiner).

Det firkantede proceshus giver brugeren alle de inspektionsmuligheder, der spiller så stor en rolle ved brug af farmacentrifuger såvel i mono- som i multifunktionsanlæg.

Uden først at skulle åbne frontdøren og fjerne de tilsluttede procesrør giver husets store inspektionsdøre adgang til filtratudløb og centrifugekurvens yderside. Når frontdøren åbnes, er der adgang til alle produktberørte dele og dermed mulighed for effektiv kontrol, CIP-rensning eller udskiftning af filtermedium i tilfælde af produktskift.

​Horisontale skrabecentrifuger byder på en række fordele sammenlignet med vertikale maskiner, bl.a. er det muligt at opnå større centrifugalkraft og dermed lavere restfugtighed og chargetider.

Vi leverer produkter fra virksomheden Ferrum, der fremstiller de horisontale skrabecentrifuger i kemi- eller farmaudgaver.

​Se udvalget af horisontale centrifuger her

Gipscentrifuger

Disse centrifuger anvendes til vask og separation af den gips, der genereres ved røggasafsvovling (FGD processer).

​Læs mere om gipsafvanding med centrifuger her

Spørg endelig – vi er klar til at hjælpe dig med centrifuger

David Bøgh

Salgschef og produktspecialist

E-mail: db@aagechristensen.dk

Mobil: +45 21 30 32 20​