Procesanalytisk udstyr

Aage Christensen tilbyder forskellige typer procesanalytisk teknologi, så som FTIR-udstyr til måling af væsker og gasanalysatorer til måling af gasser i alt fra fermentorer til røggasanlæg.

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.