Nanoteknologi – inkl. overfladekemi, avancerede materialer, semikonduktorer

R

Innovative løsninger

Oxford Applied Research er en innovativ virksomhed, der leverer de nyeste teknologier til markedet.

R

Høj kvalitet

Oxford Applied Research leverer produkter af høj kvalitet.

Oxford Applied Research er en engelsk producent af udstyr til bl.a. overfladekemi, avancerede materialer, semikonduktorer og nanoteknologi. Virksomheden blev etableret i 1978, hvor den startede som kontraktudvikler med produktion af højteknologisk udstyr til den videnskabelige verden.

Fordampere

E-beam fordampere er OAR’s minifordampere til deponering af ultrarene filmmaterialer. Da deponeringshastigheden kan styres meget nøjagtigt, kan fordamperne bruges til overfladevidenskabelige opgaver eller til tyndfilm.

Se udvalget af fordampere her

Nanoclusterkilder

Nanoclusterkilder kan bruges til deponering af en mængde clustermaterialer og til formål, der spænder fra forskning i nanoskalastrukturernes grundlæggende egenskaber til f.eks. katalyse og ekstremt vedhæftende film.

Se udvalget af nanoclusterkilder her

Gas crackers

TC gas crackers bygger på OAR’s succesfulde elektronstrålevarmeteknologi og muliggør derved meget høj dissociationeffektivitet for molekylær gas ved lav effekt. Hvor konkurrerende crackers med meget varmt (~2500oC) tungstenfilament ved høj effekt (~400W) varmebelaster UHV-systemerne, sikrer den direkte vandkøling af OAR’s gas crackers, at kun filament og crackingrør kan overstige 30oC, så der kan opnås renest mulig drift uden kontaminering.

Spørg endelig – vi er klar til at hjælpe dig med nanoprodukter

David Bøgh

Salgschef og produktspecialist

E-mail: db@aagechristensen.dk

Mobil: +45 21 30 32 20​