Projekter

Aage Christensen A/S deltager i innovationsprojekt omkring gødning af planter gennem blade fremfor gennem rødder

Aage Christensen A/S, forskere på Københavns Universitet og andre virksomheder skal udvikle en metode, hvor næringsstoffer kan trænge direkte ind gennem bladenes overflade via fedtmolekyler. Innovationsfonden investerer 21,5 mio. kr. i projektet.

​Landbrugsafgrøder og skovtræer kræver store mængder gødning for at sikre udbytte og kvalitet. Almindeligvis tilføres gødning direkte til jorden og bliver optaget via plantens rødder. Uheldigvis binder mange af næringsstofferne så hårdt i jorden, at de aldrig bliver optaget af planten. Den lave effektivitet i udnyttelsen af gødningen bidrager massivt til landbrugets miljø- og klimabelastning, for både produktion og anvendelse af gødning er meget ressourcekrævende.​

Med projektet LIPOSOME vil forskerne omgå gødskning af jorden og i stedet tilføre næringsstofferne direkte til plantens blade. Ved at indkapsle næringsstofferne i uhyre små fedtkugler, udvundet af plantens egne fedtstoffer, kan den optage dem effektivt gennem bladets overflade (kutikula), og samtidig styre hvordan de indgår i plantens eget stofskifte.​

Projektets bærende ide er inspireret af de nyeste tendenser fra medicinalindustrien. Små fedtkugler kaldet liposomer vil blive designet i nanoskala, som fungerer som “trojanske heste”, der kan diffundere gennem planteoverfladen selv på planter med en meget tyk overhud. Ved at skræddersy liposomets overflade med en række specifikke egenskaber, kan det sikres, at næringsstofferne frigives netop i det væv, hvor planten bruger dem og i en hastighed, der passer med plantens behov.​

Der er mere end nogensinde brug for nytænkning af den måde planter gødes på, hvis hensynet til miljø og klima skal forbedres. I projektet er målet at forøge udnyttelseseffektiviteten markant og vise, at det kan gøres ved at anvende grundprincipperne bag konceptet Grøn Kemi, hvor man udvikler nye kemiske processer, som påvirker miljøet mindst muligt. I dette tilfælde indebærer det, at liposomerne i videst muligt omfang bliver produceret ud fra restprodukter eller recirkulerende materialer med minimal miljøpåvirkning.​

Aage Christensen A/S vil gennem vores mangeårige ekspertise i ekstrudering af liposomer med Avestin-ekstrudere kunne vejlede ikke blot i den indledende ekstrudering af liposomerne i nanostørrelse, men også finjustere resultaterne for at opnå de optimale betingelser for liposomerne.​

Projektet er et samarbejde mellem to institutter på Københavns Universitet (Institut for Plante- og Miljøvidenskab samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), gødningsproducenten Flex Fertilizer System ApS, nåletræsproducenten VeSoe ApS samt Aage Christensen A/S.​

Sammen skal vi udvikle den første generation af liposome-baserede gødninger til land- og skovbrug.