Bioreaktorer og fermentorer

R

Kvalitet

Sartorius leverer state-of-the-art-udstyr af højeste kvalitet, hvilket betyder, at man får det bedste på markedet, samtidig med at nedetiden er minimal.

R

Lokal service

Aage Christensen har et lokalt serviceteam i Skandinavien med stor ekspertise i vedligehold af fermentorer samt et lokalt lager af reservedele, hvilket sikrer hurtig service i tilfælde af nedbrud.

R

Stor ekspertise

Aage Christensen har to erfarne fermentor-specialister, som kan hjælpe jer med at finde den bedste løsning.

Sartorius er en af de førende leverandører af upstream og downstream udstyr inden for bioteknologi og den farmaceutiske industri. Virksomheden er kendt for at levere avanceret udstyr af højeste kvalitet. Aage Christensen er Sartorius’ partner inden for salg af fermentorer til mikrobiel og mammal fermentering i Skandinavien. Her finder du et overblik over det udvalg af fermentorer, som vi tilbyder.

Sartorius er ISO 14001-certificeret og har stort fokus på at reducere virksomhedens samlede CO2-aftryk.

Mikrobioreaktorer og fermentorer fra TAP Biosystems

TAP Biosystems, der er en førende leverandør af automatiserede cellekultursystemer og fermentorer til life science forskning, udvikling og produktion, er nu en del af Sartorius Stedim Biotech.​

ambr® 15 cell culture

ambr® 15 cell culture er et automatiseret mikroskala bioreaktorsystem, der i høj grad fungerer som klassiske bioreaktorer i laboratorieskala.

​Det er en automatiseret arbejdsstation, som kan arbejde parallelt med 24 eller 48 beholdere, der hver har et arbejdsvolumen på op til 15 ml. Det er designet til at stå i et standard laminar flow-kabinet til aseptisk drift. Med ambr® 15 kan der laves effektive og skalerbare eksperimenter i forhold til de store volumener, som normalt er nødvendige i klassiske bioreaktorer, og systemet har følgende fordele:

 • ​Mulighed for at styre pH, pO2 mixing og temperatur
 • Høj effektivitet idet man kan styre 24 eller 48 reaktorer parallelt
 • Stort antal eksperimenter med minimalt pladsbehov
 • Små volumener medfører reduceret medieforbrug
 • Hjælper med at skabe bedre cellelinjer hurtigere ved at automatisere set-up, feeding, bund addition og prøveudtagning

​Se mere om ambr® 15 cell culture her

ambr​® 250 modular

ambr® 250 modular er et højtydende bioreaktorsystem til parallel mikrobiel eller mammal fermentering i 100-250 ml single use bioreaktorer. ambr® 250 modular anvender samme avancerede og banebrydende bioreatorteknologi, som kendes fra det oprindelige ambr® 250 high throughput system. Systemet er modulært opbygget. Det består af et styremodul og op til 4 fermenteringsmoduler, hvor der er plads til 2 bioreaktorer pr. modul. ambr® 250 modular kan tilgås via den integrerede skærm på styremodulet og er konfigureret med intuitiv systemsoftware.​

Se mere om ambr® 250 modular her

ambr® 250 high throughput

ambr® 250 high throughput er et forbedret parallel mikrobielt og cellekultursystem til 12 eller 24 bioreaktorer. Systemet anvender 100-20 ml single use beholdere og er fuldautomatisk.

​Ved at anvende ambr® 250 forbedres produktiviteten dramatisk, idet man kan udføre eksperimenter til en brøkdel af omkostningerne end ved traditionelle bioreaktorer samt bidrage til et højere gennemløb. Systemet muliggør en hurtig vurdering af en lang række betingelser i et realistisk bioreaktormiljø med fuld kontrol over alle dyrkningsbetingelser.

​Det giver en high throughput scale-down model til at udforske en lang række betingelser og stammer med fremragende skalerbarhed til bioreaktorer og fermentor. Endvidere reduceres omkostninger til infrastruktur ved at fjerne behovet for faciliteter til rengøring og sterilisering.

​Se mere om ambr® 250 high throughput her

ambr-analysemodul til ambr 15 og ambr 250

​Det nye analysemodul kan kobles på eksisterende ambr-systemer og måler at-line pH og Raman spektroskopi.

 • ​Løbende in-process pH-rekalibrering
 • Reduceret CO2-afgasningsafvigelse i forhold til off-line pH-måling
 • Integration af Raman spektroskopi fra Kaiser Optical eller Tornado Spectral via Sartorius’ fiber-optisk sensor
 • Små prøvevolumener (60 µL) tillader hyppig måling af pH​

Se mere om ambr-analysemodulet her

​Raman-spektroskopi

​Raman-spektroskopi til ambr 15 / ambr 250 er en hurtig og nem proces. Med Raman-spektroskopi får man en automatiseret dataintegration med ambr.

​Baseret på Raman-data er det muligt at automatisere kontrollen af f.eks. glukose i ambr-bioreaktor.

 • ​Al nøgledata bliver automatisk opsamlet i ambr-softwaren
 • Små prøvevolumener – 160 µL for ambr 15 og 200 µL for ambr 250
 • Hurtig analysetid – 10-15 minutter pr. prøve

​Se mere om Raman-spektroskopi her

Autoklaverbare fermentorer

​Fra Sartorius Bioprocess Solutions tilbydes fermentorer med autoklaverbare eller single use dyrkningsbeholdere med en lang række forskellige arbejdsvolumener. De anvendes til celledyrkning og mikrobiel fermentering samt til batch- og fed-batch-processer. Der er styring af temperatur, omrørerhastighed, pH, pO2, level og afoam. Beluftningen findes i 2 versioner, med luft/O2 til mikrobiel fermentering og luft/O2/N2/CO2 til mammal fermentering. Tilsvarende kan beholderne tilpasses den enkelte applikation (ring sparger, mikrosparger, rushton-impellere, marine-impellere osv.).

​Udvalget af autoklaverbare fermentorer og bioreaktorer omfatter:

Biostat B

Biostat B-DCU II

In-situ steriliserbare bioreaktorsystemer

Fra Sartorius Bioprocess Solutions tilbydes in-situ steriliserbare bioreaktorsystemer med arbejdsvolumener fra 2 liter til 200 liter, velegnet til procesudvikling i pilotskala samt anvendelse til produktion. Systemerne kan anvendes til batch- og fed-batch-fermenteringer samt perfusion. De indbyggede pumper styrer syre, base, level og afoam. Der kan derudover tilsluttes op til 2 eksterne pumper (f.eks. til substratfødning).

​Sterilisation foregår fuldautomatisk ved tryk på en knap, hvor både sterilisationsinterval og sluttemperatur defineres af brugeren. Beluftningen foregår med luft/O2 (mikrobiel applikation) og luft/O2/CO2/N2 (mammal applikation) via de indbyggede massflow-kontrollere. Temperaturstyringen foregår fuldautomatisk ved hjælp af damp og kølevand.

​Udvalget af in-situ bioreaktorer omfatter:

​Biostat Cplus

Biostat D-DCU

​Single use bioreaktorer

Fra Sartorius Bioprocess Solutions tilbydes poser, der kan håndtere arbejdsvolumener mellem 0,5 og 2.000 liter. Systemer til håndtering af arbejdsvolumer på op til 250 liter består af en vippeenhed med poseholder, en styringsenhed og en pose. Posen monteres på platformen, som vipper, og bølgebevægelsen sørger for en konstant jævn opblanding i posen samtidig med, at mediet beluftes (luft, O2, CO2 og N2). Med éngangselektroderne er det muligt at måle og styre pH og pO2 under fermenteringen. Temperaturen reguleres med et varmetæppe eller med en køleslange (option).

​For arbejdsvolumer fra 12,5 -2.000 liter tilbydes systemer med integreret omrører i poserne og holder i rustfrit stål til at holde posen under dyrkningen.

​Applikationer:

 • ​Éngangsfermentorer til mammale og mikrobielle applikationer
 • Ekspansion og differentiering af stamceller
 • Mikroorganismer til dyrkning med lav til medium densitet og lavt iltforbrug
 • Overførsel af ryste- eller vævsdyrkningskolber til større volumener
 • Podereaktorer i større skala – både GMP og non-GMP
 • CO2-inkubatorer

​Fordele:

 • ​Ingen sterilisation og rengøring
 • Minimal “downtime” mellem fermenteringer
 • Samme platform kan bruges til forskellige volumener
 • Brugervenlig touchscreen begrænser træning til et minimum
 • Opskalerbar proces

​Udvalget af single use dyrkningspose-systemer omfatter:

​Biostat RM

Biostat STR

Proceskontrol af vores fermentorer

Dataopsamling, monitorering og kontrol af fermenteringsprocesser.

BioPAT® MFCS/win er et Windows-baseret SCADA Software til styring, dataopsamling og behandling af data fra fermenteringsprocesser, der bruges i hele verden. Systemet, der er GAMP 4 kategoriseret, kan opfylde stort set alle specifikke ønsker og krav. Det er opbygget i moduler, som man kan vælges til og fra, alt efter behov:

​Recipe Control:
Mulighed for at programmere reproducerbare fermenteringsforløb.

21CFR Part 11:
Udvider MFCS/win SCADA-systemet, således at FDA’s retningslinjer i henhold til 21CFR Part 11 imødekommes.

​Terminal Server: Giver mulighed for at koble op til MFCS/win server fra kontor- eller hjemme-PC (workstation). Remote Alarming: Videresender alarmer til mobiltelefon eller e-mail.

​Hjertet i systemet er naturligvis selve opsamlingen af fermenteringsdata med henblik på senere analyse. Såfremt man ønsker også at styre sine fermenteringer via computeren, er dette muligt med receptmodulet (S88-recipe), hvor hele fermenteringsforløb kan forprogrammeres.

​Kurser i BioPAT® MFCS/win

​Vi tilbyder kurser i BioPAT® MFCS/win, hvor tidspunkt for afholdelse fastlægges individuelt. Du kan læse mere om vores vores træningsprogram i nedenstående links.

Basic Course BioPAT® MFCS/win 3.1 User Training Program

BioPAT® MFCS 4 User Training Program

​Ligeledes tilbyder Sartorius fjernundervisning. Du kan læse mere om dette i nedenstående links.

​Basic Course BioPAT® MFCS/win 3.1 User Training

BioPAT® MFCS 4 User Training

Spørg endelig – vi er klar til at hjælpe dig med bioreaktorer og fermentorer

Søren Bidstrup

Administrerende direktør og produktspecialist

E-mail: sb@aagechristensen.dk

Mobil: +45 40 45 60 10​

Michael Siewartz Nielsen

Produktspecialist

E-mail: msn@aagechristensen.dk

Mobil: +45 40 37 21 38​