Aage Christensens historie

Civilingeniør Aage Christensen, der tidligere havde været direktør i Vølund, startede virksomheden op som en ingeniør- og handelsvirksomhed med salg til skibsværfter. Det er årsagen til det maritime logo, der forestiller en toplanterne designet af Knud V. Engelhardt. I 1950’erne da tekstilindustrien blomstrede, specialiserede virksomheden sig i import og installation af store avancerede vævemaskiner bl.a. til Brandts Klædefabrik.

Den industrielle udvikling i Europa betød, at industrialiseringen i Danmark tog fart og virksomheden begyndte at levere udstyr til sukkerfabrikker, bryggerier, papirfabrikker, skibsværfter og cementfabrikker. Som eksempel kan nævnes en nøglefærdig svovlsyrefabrik til Superfos i Fredericia, produktionsanlæg til Københavns Pektinfabrik og Grindstedværket i Grindsted og i Grenå, spaltgasværk til I/S Gas i Tuborg Havn samt elektrofiltre,

vandbehandlingsanlæg, kondensatrensningsanlæg, kultransportanlæg samt lagerpladsmaskiner og kraner til en række danske kraftværker.​

Spiseolieindustrien udgjorde gennem mange år en hovedaktivitet med opbygningen af de danske oliefabrikker, hvortil der blev leveret valseværker, ekstraktionsanlæg og anlæg til raffinering af olierne.

Siden er brancher som især medicinalindustrien kommet til. Et tæt parløb med de danske læreanstalter samt med forsknings- og udviklingsafdelingerne hos danske og udenlandske firmaer dannede grundlaget for, at virksomheden tidligt gik ind i bioteknisk forskning og produktion. I dag er dette område en vigtig aktivitet med leverancer af bl.a. bioreaktorer til mikrobielle processer til fremstilling af en bred vifte af produkter til fødevare- og medicinalindustrien.

“Danmarks første designer”, Knud V. Engelhardt, udførte Aage Christensens oprindelige logo.

Skibslanternen henviser til en af de daværende hovedaktiviteter, udstyr til skibe.