Glatt

Glatt tilbyder intelligent partikeldesign til generering og funktionalisering af pulver og granulat med variable egenskaber. Fluidbed- og spouted bed-teknologier er vigtige processer til optimering af pulveregenskaber med veldefineret sprøjteagglomerering, sprøjtegranulation, sprøjtecoating eller (mikro-)indkapsling eller en kombination af disse. Glatt tilbyder bistand fra tidligt i produktudarbejdelsesfasen og procesudviklingen til planlægning af opskalering og den endelige produktionslinje. Som et resultat heraf kan produktionsanlæg til levnedsmidler og foder, finkemikalier og farmaceutiske applikationer planlægges og idriftsættes med hjælp fra Glatts proces- og anlægstekniske medarbejdere. Afhængigt af krav kan kapaciteter skaleres mellem 100 kg/h og 10 t/h eller mere.