Körting

Körting er førende inden for udvikling, forskning og fremstilling af ejektorer, ejektor-vakuumanlæg og dampopvarmere til procesteknisk industri samt ejektorer til beluftning af vand/spildevand.